Taisuke Tsukiboshi, PhD

Contact Information

  • 6-8 Gakuto Kanie-cho Ama-gun, Aichi, , 497-0050 Japan
  • -7247

AAID Credentials

AAID Associate Fellow

Contact Taisuke Tsukiboshi, PhD

AAID Credentialed Dentists Nearby